Παιδική χαρά Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας

Πληροφορίες

Α.Παπανδρέου

Περιγραφή