Παιδική Χαρά οδός Εμμ. Μάντακα

Πληροφορίες

Εμμ.Μάντακα, Λενταριανά

Περιγραφή