Παιδική χαρά Νομαρχίας

Πληροφορίες

Ουέλλιγκτον 30, Χανιά

Περιγραφή