Πάρκο Πολυχρονίδη

Πληροφορίες

Μελετίου Μεταξάκη, Νέα Χώρα

Περιγραφή