Πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη

Πληροφορίες

Ελ.Βενιζέλου

Περιγραφή