Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το http://www.chaniakids.gr.

Η πρόσβαση και η χρήση της σελίδας chaniakids.gr εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους όρους. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόσβαση στο chaniakids.gr.

Αναδημοσίευση περιεχομένου.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση του περιεχομένου χωρίς την συγκατάθεση του chaniakids.gr.

Λήξη προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση στο chaniakids.gr αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, για οποιονδήποτε λόγο αν παραβιάσετε τους Όρους.

Μετάβαση σε σελίδες τρίτων.

Το chaniakids.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων κατασκευαστών των οποίων οι υπηρεσίες δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από τον chaniakids.gr.

Το chaniakids.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσίες τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το chaniakids.gr δεν θα είναι υπεύθυνος, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο , αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Αλλαγές στους όρους χρήσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Τι συνιστά μια ουσιαστική αλλαγή θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.